Protocols COVID Hivern

Protocols COVID hivern 2021-2022 de Vallnord – Pal Arinsal
______________________________________________________
Última actualització: 22/11/2021

La utilització de la mascareta és obligatòria en espais tancats a partir de 6 anys. No és obligatòria en espais exteriors sempre que no es produeixin aglomeracions i que es pugui mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres. Recomanem l’ús de la mascareta durant les cues exteriors. 

Cal mantenir la higiene de mans abans i després de qualsevol activitat, independentment que es faci a l’interior o a l’exterior.

Cal respectar una distància de seguretat entre persones no convivents d’1,5 metres, llevat que es tracti d’activitats que disposin de protocols sanitaris i mesures d’higiene i prevenció legalment establertes

Sempre que sigui possible, cal evitar les aglomeracions i els encreuaments en tota situació o activitat

Cal minimitzar el contacte amb les superfícies sempre que sigui possible

Prohibit fumar als restaurants, remuntadors i zones comunes de l’estació, únicament zones senyalitzades

L’estació ha aconseguit el certificat “BIOLOGICAL RISK CONTROL” per a l’avaluació i control del risc produït per agents biològics externs

logo-pure-zone

S’ha vinilat les superficies més susceptibles d’estar en contacte amb els virus de l’estació amb vinil “Pure Zone” antimicrobià

Govern_Andorra_logo

L’estació segueix totes les mesures establertes setmanalment  pel Govern d’Andorra. Les podeu consultar aquí

La utilització de la mascareta és obligatòria en espais tancats a partir de 6 anys. No és obligatòria en espais exteriors sempre que no es produeixin aglomeracions i que es pugui mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres. Recomanem l’ús de la mascareta durant les cues als diferents remuntadors. 

Durant les cues o els temps d’espera, cal respectar la distància de mínim 1,5 metres emtre persones.

 

Recomanem l’us de la mascareta durant les cues els temps d’espera.

Es defineix una sèrie de MESURES GENERALS a tenir en compte a Snowplus

 

 • Ús de la mascareta o tubular de coll homologat a tots els espais i al Bike Park a tots els nens i monitors i en tot moment. Només es permetrà treure la mascareta en els moments de realitzar un àpat i una vegada acabat l’àpat se l’hauran de tornar a posar de seguida.

 

 • Ús de guants i ulleres obligatori (al Bike Park i ginys).

 

 • Evitar tocar-se la cara, especialment els ulls, la boca i el nas.

 

 • Disposició de dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els espais i obligatorietat d’ús en entrar als espais tancats.

 

 • Manteniment de distància de seguretat de 1,5 metres, naturalment marcada per les bicicletes.

 

 • Ventilació continuada dels ambients tancats, en aquest cas especialment per l’escola on es troben els vestuaris dels treballadors i les sales habilitades pels àpats.

 

 • Tests continuats als monitors i personal de l’estació. Setmanalment Vallnord – Pal Arinsal ofereix els seus empleats un test d’antígens, sense un resultat negatiu el monitor no podrà realitzar la seva tasca.

 

 • Aforament limitat als espais tancats per garantir la distància interpersonal mínima de seguretat.

 

 • Pagament dels serveis SNOWPLUS mitjançant dispositius electrònics propis dels clients i l’aplicació SNOWPLUS.

 

 • Senyalització a terra de les distàncies de seguretat en els espais on s’acumula cues d’espera (Caixes, restauració,..)

 

 • Senyalització mitjançant senyalística molt visual i als punts estratègics, de tota mena d’informació sobre la correcta manera d’actuar davant les mesures a seguir contra la COVID19 (per exemple, la correcta col·lació de la mascareta, neteja de mans, distància social, com s’ha d’esternudar, etc..)

 

 • Intensificació de la neteja i desinfecció als espais comuns i superfícies de contacte

 

 • Segell de certificació de mesures COVID-19 per agencies de qualificació amb reconegut prestigi internacional

 

 • Garantia dels forfets de temporada per COVID-19 i dels serveis contractats SNOWPLUS

 

 

Rebuda dels infants al matí

 • L’acollida dels infants es farà a la plaça del Quart de La Massana, a peu del telecabina, deixant una distància de més de 2 metres entre grups.

 

 • Les famílies portaran els nens fins al punt d’acollida, i els deixaran per grups per tal d’evitar el contacte entre diferents grups de convivència*.

 

 • Cada monitor recollirà els infants del seu grup als espais acordats. Durant l’espera, els infants hauran de mantenir una distància de seguretat prudencial en tot moment i l’ús de mascareta.

 

 • Els infants hauran de venir ja amb la indumentària posada.

 

 • Per agafar els diferents remuntadors mecànics de l’estació, es farà amb els monitors i per grups.

 

*Unitat de convivència: grup de persones que per la naturalesa de l’activitat han de mantenir contacte o han d’interaccionar per poder desenvolupar-la amb normalitat

 

 

Àpats

Pel que fa els àpats, es gestionaran segons el decret vigent, sent a data 24/04/2021 el decret 82/2021, del 17-3-2021 de pròrroga del Decret 45/2021, del 17 de febrer del 2021, de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

 

 • Es disposarà de diferents sales de restauració habilitades per poder realitzar els àpats.

 

 • Cada grup es mantindrà com una unitat de convivència mantenint les distàncies amb els altres grups i si és possible es distribuiran per torns.

 

 • Hi pot haver un màxim de 4 persones per taula, tret que el nucli convivent sigui superior.

 

 • Alhora de fer àpats les distàncies entre les taules dels grups hauran de ser de com a mínim 1,5 metres.

 

 • Intensificació de la ventilació i desinfecció de la sala abans i després dels àpats, realitzada per l’equip de restauració de l’estació.

 

 

Ús dels banys

 • El monitor podrà acompanyar a l’infant al bany, protegint-se amb guants d’un sol ús.

 

 • Vetllarà per un correcte rentat de mans de l’infant

 

 

 • No es permetrà l’ús del bany per a més d’un infant en cada moment.

 

 • Intensificació de la ventilació i del servei de desinfecció al llarg del dia seguint les recomanacions del Govern.

 

 

 

Activitat esportiva

Pel que fa l’activitat esportiva, es gestionarà segons el “Pla de la pràctica esportiva federada en relació amb la situació sanitària del país” publicada pel Govern d’Andorra.

 

 • El grup de BTT amb cada monitor es considera una unitat de convivència, immutable durant la temporada.

 

 • El monitor vetllarà per mantenir en tot moment la distància prudencial del grup amb altres grups i clients de l’estació.

 

 • Durant les cues d’accés als ginys es mantindrà una distància de com a mínim un metre amb l’anterior i posterior usuari, naturalment definida amb la distància entre bicicletes.

 

 

Comiat tarda

 • La rebuda dels pares es farà de manera ordenada, per grups i evitant la transversalitat de grups i infants d’altres nuclis

 

 • Els nens estaran repartits per grups per evitar el contacte entre diferents grups de convivència.

 

 • S’intentarà fer els comiats en diferents franges horàries segons arribin els grups al lloc de recollida.

 

 

Com ja s’ha mencionat, l’estació disposa de mesures específiques per a cada perfil de treball, i malgrat tots incorporen mesures de higièniques i de neteja, existeix un perfil de personal de neteja específic amb les mesures i actuacions de neteja i desinfecció d’espais que aquests hauran de complir i que afecten al conjunt de l’estació.

 

També cal comentar que el protocol general de l’estació inclou el procediment d’actuació, per part del personal, en cas de detecció de simptomatologia COVID19 en un dels seus col·laboradors.

 

Mantenim un registre de totes les persones implicades (components de cada grup, tècnics, assistents, etc.), independentment de si són o no unitat de convivència, per facilitar la identificació de contactes i la traçabilitat si es detecta un cas positiu.

 

Finalment, recordar que els protocols marcats podrien ser modificats, per ser adaptats als diferents decrets que vagi publicant el Govern d’Andorra al llarg de la temporada d’estiu.

Els restaurants de l’estació:

 

Totes les taules dels restaurants de l’estació estan vinilades amb un vinil antimicrobià “Hexis Pure Zone”.

El servei de neteja ha estat intensificat per garantir la màxima higiene als clients.

Els restaurants tenen una senyalística adaptada per a mantenir les distàncies i per garantir l’ús de les mesures d’higiene.

 

D’acord amb la legislació actual a Andorra (octubre 2021):

 

 • El nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula és de 10 en espais INTERIORS, i de 20 en espais EXTERIORS, llevat que el nucli convivent sigui superior (nucli convivent són els pares i fills que conviuen al mateix habitatge).
 • Els clients de més de 8 anys hauran de dur la mascareta obligatòria fins al moment de consumir i quan deixin la taula.
 • La distància entre taules, tenint en compte el respatller de les cadires del voltant, ha de ser com a mínim de 1,5 metres. Les pantalles són mesures complementàries.
 • Tots els restaurants tenen l’aforament de l’establiment indicat a l’entrada.
 • Prohibit fumar en tota l’estació.

 

Aquestes mesures estaran quinzenalment actualitzades pel Govern d’Andorra, es poden consultar al BOPA.

Les fronteres estan obertes? Si!

 

Les autoritats andorranes, espanyoles i franceses no han pres cap mesura per al tancament de les fronteres d’entrada al país.
Així doncs, el Govern d’Andorra no aplica actualment cap restricció per accedir al país, ni a la circulació de persones i vehicles pel seu territori.

 

ESPANYA
Actualment els ciutadans i residents a Espanya poden desplaçar-se lliurement a Andorra, sempre respectant les restriccions establertes al Principat.
Abans de viatjar, informa’t de les restriccions vigents en les dates que tens previst desplaçar-te. Consulta aquí la informació actualitzada.

 

FRANÇA
Abans de viatjar, informa’t de les restriccions vigents a França en les dates que tens previst desplaçar-te.
A partir del dilluns 3 de maig de 2021, tant els residents andorrans com els visitants dels Departaments francesos dels Pirineus Orientals i de l’Arieja estaran exempts de presentar un test (PCR o TMA) a l’entrada a França. Aquesta exempció només s’aplica als viatges de menys de 24 hores.

 

Per més informació, us recomanem de consultar la web d’Andorra Turisme, del Govern Francès, del Govern Espanyol o de la Generalitat de Catalunya.