Garanties forfet de temporada Vallnord – Pal Arinsal

Nova garantia dels forfets de temporada per COVID-19

Vista tota la situació, EMAP SAU proposa una cobertura per a tots els seus forfets de temporada en cas d’un nou confinament general del país a causa d’un rebrot de la COVID-19. Aquesta garantia només s’aplicaria en el cas de que l’estació d’esquí Vallnord – Pal Arinsal hagués de tancar per força major abans de la data prevista, el proper 11 d’abril del 2021. Es realitzaria una compensació per a tots els clients, sempre i quan ho hagin sol·licitat, en un import que serà bescanviable en la compra del mateix forfet de la propera temporada d’hivern 2021-2022.

 

En cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació abans del 16 de febrer de 2021, on la temporada ja s’hauria cobert en un 60%, EMAP compensarà amb el 100% del valor dels dies no amortitzats del forfet. Però en cas que el client ja hagi amortitzat en la seva totalitat el forfet de temporada, aquesta compensació no podrà ser efectiva.

A partir del 17 de febrer del 2021,  la garantia de compensació per COVID quedarà anul·lada.

Forfet de temporada Ski&Bike

Escollint com a referència un forfet de temporada d’adult “fidel” amb una compra realitzada fins al 15/09, aquest té un preu de 275€

 

275€ / 42€ (preu forfet de dia): 7 dies d’esquí necessaris per amortitzar el forfet.

 

1) En cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació abans del dia 16 de febrer de 2021, si el client hagués fet ús del seu forfait durant 4 dies, EMAP, S.A.U. compensaria al client amb un abonament a descomptar en la compra del forfet de la temporada següent per import de:

 

4 dies amortitzats x 42 €/preu ff dia = 168€ amortitzats

PVP FF Temporada 275€ – 168 € amortitzats = 107€ a descomptar

La compensació pel client que serà vàlida en format bescanviable per la propera temporada d’hivern 21/22 seria de 107€.

 

2) En cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació abans del dia 16 de febrer de 2021, si el client hagués fet ús del seu forfait per 7 o més dies, no tindria cap dret a compensació donat que el valor del forfet (275 €) ja hauria sigut amortitzat.

 

3) En cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació després del dia 16 de febrer de 2021, independentment dels dies amortitzats del forfet, el client no tindria cap dret a compensació.

  • En cas de confinament i indistintament de les compensacions econòmiques per la temporada 2021-2022, els clients afectats podran gaudir del forfet per a la temporda d’estiu 2021.
  • El dipòsit per la temporada 2021-2022 es realitzarà a preus congelats del forfet de temporada 2020-2021.

Forfet de temporada Ski&Nature

Escollint com a referència un forfait de temporada d’adult aquest passi té un preu de 100€

 

100€ / 12€ (preu forfet de dia): 8 dies necessaris per amortitzar el forfet.

 

1)En cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació abans del dia 16 de febrer de 2021, si el client hagués fet ús del seu forfait durant 4 dies, EMAP, S.A.U. compensaria al client amb un bo a descomptar en la compra del forfet de la temporada següent per import de:

 

4 dies amortitzats x 12 €/preu ff dia = 48€

PVP FF Temporada 100€ – 48 € amortitzats = 52€ a descomptar

La compensació pel client que serà vàlida en format bescanviable per la propera temporada d’hivern 21/22 seria de 52€.

 

2) En cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació abans del dia 16 de febrer de 2021, si el client hagués fet ús del seu forfait per 8 o més dies, no tindria cap dret a compensació donat que el valor del forfet (100 €) ja hauria sigut amortitzat.

 

3) En cas de tancament anticipat i imprevist de l’estació després del dia 16 de febrer de 2021, independentment dels dies amortitzats del forfet, el client no tindria cap dret a compensació.

  • En cas de confinament i indistintament de les compensacions econòmiques per la temporada 2021-2022, els clients afectats podran gaudir del forfet per a la temporda d’estiu 2021.
  • El dipòsit per la temporada 2021-2022 es realitzarà a preus congelats del forfet de temporada 2020-2021.